Hareruia


Hareruia

Ka kōingo, ka mahara
Ki te Mauri o Te Atua
E te kamaka e te kaiwhakaora

Ka hahana te manawa
Ki te ihi karangaranga
Kei toku Atua e hareruia

Hareruia, hareruia, hareruia, hareruia